7 of Chalices

Ý nghĩa lá 7 of Chalices trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Thế giới đầy những cơ hội còn chúng ta thì đầy tiềm năng, như cô gái trẻ này hiện biết rõ. Sự tưởng tượng là một món quà vĩ đại, vì qua nó chúng ta có thể trải nghiệm mọi khả năng tương lai và từ đó ký thác cho một lựa chọn rồi chứng tỏ nó trong cuộc sống của chúng ta.

Nghĩa xuôi: Ước mơ và khao khát.

Nghĩa ngược: Sự mơ hồ và bất động.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY