5 of Chalices 

Ý nghĩa lá 5 of Chalices trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Mọi việc không diễn ra theo mong đợi của người phụ nữ này. Kỳ vọng của nàng không được đáp lại. Thật đáng tiếc, điều này vẫn thường diễn ra trong cuộc sống. Khóc than cũng giống như kêu cầu Thần Thánh. Nó có thể chữa lành và an ủi chúng ta.

Nghĩa xuôi: Phản ứng trước mất mát và đau khổ.

Nghĩa ngược: Áp lực của đau khổ.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY