Lá II. The High Priestess – Deviant Moon Tarot

II – The High Priestess

High Prietess

The High Priestess như một vị thần có cánh đang canh giữ cả thành phố. Nàng bảo vệ nguồn tri thức đang nắm giữ bên trong vì sự khôn ngoan phải được tôi luyện và tích lũy từ những thử thách của cuộc sống.

Nghĩa xuôi: Kiến thức vĩ đại. Trực giác. Người phụ nữ khôn ngoan vượt lứa tuổi. Đạo đức. Học thuật.

Nghĩa ngược: Sự thiếu hiểu biết. Thiếu tầm nhìn. Che giấu cảm xúc thật.

Sách Deviant Moon Tarot – Patrick Valenza

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Deviant Moon Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply