Lá 10 of Wands – Book of Shadows Tarot (So Below)

10 of Wands

Ý nghĩa lá 10 of Wands trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Thật dễ dàng giả định về hình dạng của sự thành công. Những kỳ vọng của chúng ta định hình khá nhiều hành động của chúng ta. Có nhiều lúc chúng ta sẽ có nhiều thứ phải gánh vác và đơn giản phải thực hiện nó. Nhưng đôi khi chúng ta nên đặt câu hỏi: liệu thực sự tôi có cần gánh chịu mọi thứ vào lúc này? Nó chỉ là để tạo cảm giác chắc chắn.

Nghĩa xuôi: Mang một gánh nặng lớn hoặc nhiều gánh nặng.

Nghĩa ngược: Bỏ mặc các trách nhiệm.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply