XVI. The Tower

Lá Bài XVI. The Tower – Tarot of Vampyres

Lá Bài XVI. The Tower – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Hành tinh chủ quản Hỏa Tinh; Kết nối…
Lá Bài Ace of Grails – Tarot of Vampyres

Lá Bài Ace of Grails – Tarot of Vampyres

Ace of Grails Thuật giả kim: Nguồn gốc của các cung thuộc Nước, Thái Cực (Kether) của Nước, Bản chất…
5 of Scepters

Lá Bài Five of Scepters – Tarot of Vampyres

Lá Bài Five of Scepters – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung Sư Tử ở Thổ Tinh; Sự Khắc…
XX. Judgement

Lá Bài XX. Judgement – Tarot of Vampyres

Lá Bài XX. Judgement – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Nguyên tố chủ quản Lửa; Kết nối Hod với…
XVII. The Star

Lá Bài XVII. The Star – Tarot of Vampyres

Lá Bài XVII. The Star – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Bảo Bình; Thổ…
Lá Bài Ten of Grails – Tarot of Vampyres

Lá Bài Ten of Grails – Tarot of Vampyres

Ten of Grail Thuật giả kim: Hỏa Tinh ở cung Song Ngư, Vương Quốc (Malkuth) của Nước, Sự Hiện Thân…
X. Fortune

Lá Bài X. Fortune – Tarot of Vampyres

Lá Bài X. Fortune – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Hành tinh chủ quản Mộc Tinh; Kết nối Chesed…
IX. The Hermit

Lá Bài IX. The Hermit – Tarot of Vampyres

Lá Bài IX. The Hermit – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Cung hoàng đạo chủ quản Xử Nữ, Thủy…
Lá Bài Four of Grails – Tarot of Vampyres

Lá Bài Four of Grails – Tarot of Vampyres

Four of Grails Thuật giả kim: Mặt Trăng ở cung Cự Giải, Lòng Khoan Dung (Chesed) của Nước, Cấu Trúc…
Lá Bài Daughter of Scepters – Tarot of Vampyres

Lá Bài Daughter of Scepters – Tarot of Vampyres

Daughter of Scepters Thuật giả kim: Khía cạnh trần tục của Lửa; Chi phối cung Cự Giải, cung Sư Tử,…
XII. The Hanged Man

Lá Bài XII. The Hanged Man – Tarot of Vampyres

Lá Bài XII. The Hanged Man – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Nguyên tố chủ quản Nước; Kết nối…
Lá Bài Eight of Knives – Tarot of Vampyres

Lá Bài Eight of Knives – Tarot of Vampyres

Eight of Knives Thuật giả kim: Mộc Tinh ở cung Song Tử, Sự Huy Hoàng (Hod) của Khí; Nhịp Điệu…
Lá Bài Prince of Scepters – Tarot of Vampyres

Lá Bài Prince of Scepters – Tarot of Vampyres

Prince of Scepters Thuật giả kim: Khía cạnh uyển chuyển của Lửa Các linh hồn tương đồng: Four of Grails;…
Lá Bài Three of Knives – Tarot of Vampyres

Lá Bài Three of Knives – Tarot of Vampyres

Three of Knives Thuật giả kim: Thổ Tinh ở cung Thiên Bình; Sự Hiểu Biết (Binah) của Khí; Sự Phát…
6 of Scepters

Lá Bài Six of Scepters – Tarot of Vampyres

Lá Bài Six of Scepters – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Mộc Tinh ở cung Sư Tử; Vẻ Đẹp…
8 of Scepters

Lá Bài Eight of Scepters – Tarot of Vampyres

Lá Bài Eight of Scepters – Tarot of Vampyres Thuật giả kim: Thủy Tinh ở cung Nhân Mã; Sự Huy…
Lá Bài Eight of Grails – Tarot of Vampyres

Lá Bài Eight of Grails – Tarot of Vampyres

Eight of Grails Thuật giả kim: Thổ Tinh ở cung Song Ngư, Sự Huy Hoàng (Hod) của Nước, Giai Điệu…
Lá Bài Lord of Knives – Tarot of Vampyres

Lá Bài Lord of Knives – Tarot of Vampyres

Lord of Knives Thuật giả kim: Khía cạnh bùng nổ của Khí Các linh hồn tương đồng: Seven of Skulls;…