Lá The World – Gilded Tarot

XXI, The World

21. The World

Người phụ nữ đứng trong tư thế cân bằng, ở cô thể hiện lòng tự trọng và sự chắc chắn. Cô đứng đối mặt với thế giới và bao quanh bởi chiếc vòng nguyệt quế, hình tượng mô tả quyền làm chủ và kiểm soát của cô. Trong tay cô nắm giữ đũa thần, vật đại diện cho ý chí của cô. Khác với những nhân vật khác trong bộ Ẩn chính, người phụ nữ trong World cho thấy cô hoàn toàn kiểm soát được ý chí của mình. Cô có đước sự cân bằng giữa ý thức và vô thức. Cô đánh giá cao những thành công của cô. Vì điều này, cô được thế giới công nhận, và quan trọng hơn là sự công nhận từ chính bản thân cô.

Ý nghĩa của The World là sự hoàn tất và những thành công. Bạn cảm nhận được sự thống nhất với vũ trụ, và làm chủ chính mình – đó là bản chất tự nhiên và nỗ lực của bạn. Bạn làm theo tiếng gọi của tự nhiên và của trái tim mình. Chúng đã trở thành một.

Hãy nhận thức cẩn thận cảm giác an toàn. Trong lý thuyết, lá bài the World đại diện cho sự hoàn tất. Tuy nhiên, trong cuộc sống, việc này thực sự không thể nào đạt được. Tuy  nhiên, chúng ta vẫn là con người, chúng ta có thể đạt được một phần hoặc sự đồng nhất tạm thời. Những trải nghiệm tạm thời hoặc trải nghiệm  riêng sẽ khuyến khích chúng ta tiếp tục hướng về phía trước. Nếu không có lý do nào khác để trải  nghiệm khoảnh khắc của sự tự do và sự hiểu biết.

Sách Gilded Tarot – Barbara Moore

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Gilded Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply