Knave of Swords

Ý nghĩa lá Knave of Swords trong bộ bài Egyptian Tarot

Thơ kí của Ma’at

Người đàn ông đang viết trên một tấm bảng; có một thanh kiếm bên trên anh, biểu tượng của Ma’at, nữ thần công lý.

Nghĩa xuôi: Luật sư, điệp viên, đại diện công việc. Tin tức bất ngờ. Tin nhắn mã hóa. Bí mật, cảnh giác.

Nghĩa ngược: Chưa chuẩn bị trước, không phòng trước. Kẻ lừa đảo, kẻ thù bí mật. Phép thuật đen tối.

Bộ Bài Egyptian Tarot  – Silvana Alaisa

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Egyptian Tarot

LEAVE A REPLY