Knave of Chalices

Ý nghĩa lá Knave of Chalices trong bộ bài Egyptian Tarot

Thầy tế của Anubis

Vị giáo sĩ đang viết trên một tấm bảng. Bên trên ông ta là một chiếc bình, biểu tượng của trái tim chứa đựng tâm hồn người đã chết để thực thi công lý.

Nghĩa xuôi: Học giả trẻ tuổi. Thú nhận. Điềm tốt, suy niệm, nội tâm phong phú.

Nghĩa ngược: Gắn bó chân thành, phô diễn thái quá tình cảm.

Bộ Bài Egyptian Tarot  – Silvana Alaisa

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Egyptian Tarot

LEAVE A REPLY