IV. The Emperor

Ý nghĩa lá IV. The Emperor trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Lá Emperor là vị trí mà mọi người đều muốn nắm giữ. Bất kể nhóm hội đang lên kế hoạch tiệc tùng, một buổi gây quỹ hay một sự kiện chính trị, người lãnh đạo đúng đắn luôn làm khác biệt. Hoàng đế sẽ tổ chức và ủy nhiệm, đảm bảo rằng các nguồn lực và kỹ năng được áp dụng theo cách hiệu quả nhất có thể.

Nghĩa xuôi: Tạo nên trật tự và ổn định, lập kế hoạch, và tổ chức vì lợi ích lớn hơn.

Nghĩa ngược: Đánh giá sự nghiêm khắc và thứ bậc vì lợi ích bản thân.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY