Eight of Pentacles

Ý nghĩa lá 8 of Pentacles trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Chúng ta thường làm việc để đạt được kết quả hoặc thứ gì đó khác. Nhưng đôi khi bản thân công việc chính là cuộc hành trình, là phần thưởng. Chúng ta trở thành một với những gì chúng ta đang làm và phấn đấu để vượt ra khỏi những khả năng bản thân để tiến đến những điều cao cả hơn.

Nghĩa xuôi: Làm việc thận trọng, tỉ mỉ.

Nghĩa ngược: Làm công việc tùy tiện; không chú ý; bỏ qua những chi tiết quan trọng.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY