5 of Chalices

Lá 5 of Chalices

Con mắt của Shen

Shen đại diện cho quỹ đạo mặt trời, hoặc cho cái vĩnh hằng của vòng tròn sự sống được đặt dưới sự bảo vệ của Ra.

Nghĩa xuôi: Bí mật bảo vệ, thay đổi tích cực. Chu kỳ theo mùa, quy luật tự nhiên.

Nghĩa ngược: Thời khắc chuyển giao, khó khăn, những vấn đề có thể thấy trước.

Bộ Bài Egyptian Tarot  – Silvana Alaisa

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Egyptian Tarot

LEAVE A REPLY