4 of Chalices 

Ý nghĩa lá 4 of Chalices trong bộ bài Egyptian Tarot

Bên trái của Nekhbets

Con kền kền đang bay về bên trái mang theo Shen là biểu tượng cho điềm xui.

Nghĩa xuôi: Những mối quan hệ gây khó chịu. Mới nhưng không phải những thói quen tích cực. Vận mệnh đảo ngược.

Nghĩa ngược: Thiếu an toàn trong một vòng cảm xúc, nghi ngờ, những nghi ngờ có căn cứ, lo âu.

Bộ Bài Egyptian Tarot  – Silvana Alaisa

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Egyptian Tarot

LEAVE A REPLY