Lá The Chariot – Wild Unknown Tarot

The Chariot

Ý chí mạnh mẽ, chiến thắng

Wild Unknown 7

Chariot là sự tự tin, bản lĩnh của bạn, và là chiến binh nội tại của bạn. Tại một thời điểm trong cuộc sống khi bạn cảm thấy niềm hạnh phúc khi có được một thành tựu hay một chiến thắng, bạn đang cưỡi trên lưng anh ta. Hãy xây dựng mối quan hệ dựa trên phần này của bản thân bạn. Cố gắng “nhìn” chariot bên trong bạn. Bạn càng tập trung bao nhiêu, bạn càng dễ dàng cảm nhận sự hiện diện của anh ta và đứng gắn chặt vào lưng anh. Bằng ánh nhìn kiên định và bước chân vững chắc, bạn sẽ thẳng bước tới mọi nơi bạn mơ ước.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply