Lá Knight of Wands – Animal Totem Tarot

Lá Knight of Wands – Animal Totem Tarot

Knight of Wands Đà điểu “Đừng để ai khác đặt ra những giả thuyết, câu chuyện và niềm tin để…
Lá X. The Wheel of Fortune – Animal Totem Tarot

Lá X. The Wheel of Fortune – Animal Totem Tarot

X. Wheel of Fortune Bọ rùa “ Ngươi có đủ nhận thức để nhận ra sự đồng bộ mà vũ…
Lá 3 of Wands – Animal Totem Tarot

Lá 3 of Wands – Animal Totem Tarot

Three of Wands Chim gõ kiến “Đôi khi lỗ tai có thể lừa dối ngươi, vì âm thanh đã bị…
Lá Queen of Pentacles – Animal Totem Tarot

Lá Queen of Pentacles – Animal Totem Tarot

Queen of Pentacles Lợn “Chẳng có gì dễ thương hơn ánh nắng mơn trớn lấy cơ thể và làn gió…
Lá Queen of Wands – Animal Totem Tarot

Lá Queen of Wands – Animal Totem Tarot

Queen of Wands Sư tử cái “Thất bại là gì? Chẳng có gì cần kíp hơn việc ngươi phải cố…
Lá 5 of Swords – Animal Totem Tarot

Lá 5 of Swords – Animal Totem Tarot

Five of Swords Thú lông nhím ” Mặc dù ta không mấy sợ những thứ sắc nhọn, ta vẫn cảm…
Lá 9 of Wands – Animal Totem Tarot

Lá 9 of Wands – Animal Totem Tarot

Nine of Wands Cừu đực “Khi ngươi có được thứ người khác muốn, những trận chiến rình rập trong góc…
Lá XX. Judgement – Animal Totem Tarot

Lá XX. Judgement – Animal Totem Tarot

XX. Judgement Tuần lộc “Nếu ngươi buộc phải đưa ra một danh sách và phân định mọi vật là hư…
Lá Queen of Swords – Animal Totem Tarot

Lá Queen of Swords – Animal Totem Tarot

Queen of Swords Sói “ Ta có thể tỏ ra lạnh lùng, gan dạ hay thậm chí lỗ mãng khi…
Lá 4 of Swords – Animal Totem Tarot

Lá 4 of Swords – Animal Totem Tarot

Four of Swords Cóc thây ma “ Bạn có biết rằng những người thành công nhất đều dành thời gian…
Lá 10 of Wands – Animal Totem Tarot

Lá 10 of Wands – Animal Totem Tarot

Ten of Wands Ốc sên “Khả năng chơi trò cút bắt kết nối ta với năng lượng tái sinh của…
Lá Ace of Pentacles – Animal Totem Tarot

Lá Ace of Pentacles – Animal Totem Tarot

Ace of Pentacles Bọ hung “ Mọi thứ trong thế giới vật chất vận hành theo vòng tròn luân hồi.…
Lá 2 of Wands – Animal Totem Tarot

Lá 2 of Wands – Animal Totem Tarot

Two of Wands Cá đuối “Ta duyên dáng lướt qua chốn đại dương. Dù rộng dù hẹp, dù xa dù…
Lá Page of Cups – Animal Totem Tarot

Lá Page of Cups – Animal Totem Tarot

Page of Cups Hải cẩu “Xin chào, tớ là Hải cẩu và tớ thích trườn mình trên bãi biển, tắm…
Lá 9 of Swords – Animal Totem Tarot

Lá 9 of Swords – Animal Totem Tarot

Nine of Swords Chim đớp muỗi “Ta không cố ý làm ngươi thức giấc suốt đêm. Đó chẳng phải lỗi…
Lá 10 of Cups – Animal Totem Tarot

Lá 10 of Cups – Animal Totem Tarot

Ten of Cups Chim cánh cụt “Yêu, tin tưởng và hỗ trợ đều là những yếu tố quan trọng với…
Lá 2 of Swords – Animal Totem Tarot

Lá 2 of Swords – Animal Totem Tarot

Two of Swords Chim choi choi Wilson “Không phải lúc nào cũng dễ dàng đưa ra quyết định, và rất…
Lá VII. The Chariot – Animal Totem Tarot

Lá VII. The Chariot – Animal Totem Tarot

VII. The Chariot Cá kình “Ngươi có thực sự hiểu những cử động hoạt động ra sao? Ngươi có hiểu…