Lá Queen of Wands – Wizards Tarot

Lá Queen of Wands – Wizards Tarot

Queen of Wands Người Bảo Vệ Lửa  Queen of Wands là  bảo vệ và chở che, được sinh ra và…
Lá The Hermit – Wizards Tarot

Lá The Hermit – Wizards Tarot

The Hermit Libarian and Professor of Candle Magic (Thủ Thư Và Giáo Sư Bộ Môn Phép Thuật Nến) Thủ thư…
Lá The Hierophant – Wizards Tarot

Lá The Hierophant – Wizards Tarot

The Hierophant Professor of Mythology (Giáo Sư Bộ Môn Thần Thoại Học) Trong quá trình đọc bài tarot, một chút…
Lá The Emperor – Wizards Tarot

Lá The Emperor – Wizards Tarot

The Emperor Headmaster of Mandrake Academy (Hiệu Trưởng Học Viện Mandrake) The Emperor, hiệu trưởng học viện Mandrake, là người…
Lá 9 of Pentacles – Wizards Tarot

Lá 9 of Pentacles – Wizards Tarot

9 of Pentacles Sức Mạnh Của Phép Màu Nine of Pentacles là lá bài của tình trạng tĩnh mịch và…
Lá 5 of Wands – Wizards Tarot

Lá 5 of Wands – Wizards Tarot

5 of Wands Sức Mạnh Của Phép Màu Five of Wands là lá bài về tinh thần đồng đội. Sức…
Lá 6 of Swords – Wizards Tarot

Lá 6 of Swords – Wizards Tarot

6 of Swords Sức Mạnh Của Phép Màu Six of Swords là lá bài của những cuộc hành trình và…
Lá The Empress – Wizards Tarot

Lá The Empress – Wizards Tarot

The Empress Professor of Herbal Magic (Giáo Sư Bộ Môn Ma Thuật Thảo Dược) The Empress dạy môn pháp thuật…
Lá 7 of Cups – Wizards Tarot

Lá 7 of Cups – Wizards Tarot

7 of Cups Sức Mạnh Của Phép Màu Seven of Cups là lá bài của hoài bão và ước mơ.…
Lá 2 of Pentacles – Wizards Tarot

Lá 2 of Pentacles – Wizards Tarot

2 of Pentacles Sức Mạnh Của Phép Màu Two of Pentacles là lá bài của sự cân bằng và điều…
Lá 6 of Wands – Wizards Tarot

Lá 6 of Wands – Wizards Tarot

6 of Wands Sức Mạnh Của Phép Màu Six of Wands là lá bài của sự lãnh đạo và lòng…
Lá 4 of Cups – Wizards Tarot

Lá 4 of Cups – Wizards Tarot

4 of Cups Sức Mạnh Của Phép Màu Four of Cups là lá bài của sự ban tặng và cơ…
Lá 8 of Wands – Wizards Tarot

Lá 8 of Wands – Wizards Tarot

8 of Wands Sức Mạnh Của Phép Màu Eight of Wands là lá bài về những lời nhắn từ phương…
Lá The High Priestess – Wizards Tarot

Lá The High Priestess – Wizards Tarot

The High Priestess Professor of Divination (Giáo Sư Bộ Môn Tiên Tri) Pháp sư bộ môn tiên tri dạy học…
Lá 3 of Pentacles – Wizards Tarot

Lá 3 of Pentacles – Wizards Tarot

3 of Pentacles Sức Mạnh Của Phép Màu Three of Pentacles là lá bài của sự tinh thông và khéo…
Lá 8 of Swords – Wizards Tarot

Lá 8 of Swords – Wizards Tarot

8 of Swords Sức Mạnh Của Phép Màu Eight of Swords là lá bài về sự gài bẫy. Sức Hấp…
Lá 5 of Cups – Wizards Tarot

Lá 5 of Cups – Wizards Tarot

5 of Cups Sức Mạnh Của Phép Màu Five of Cups là lá bài của mất mát và sự tan…
Lá 2 of Wands – Wizards Tarot

Lá 2 of Wands – Wizards Tarot

2 of Wands Sức Mạnh Của Phép Màu Two of Wands là lá bài của tầm nhìn và sự lập…