Lá The Lovers – Wizards Tarot

Lá The Lovers – Wizards Tarot

The Lovers Professor of Spellcarft (Giáo Sư Bộ Môn Ếm Bùa) Vào những thế kỷ trước, khi mà hầu hết…
Lá 9 of Wands – Wizards Tarot

Lá 9 of Wands – Wizards Tarot

9 of Wands Sức Mạnh Của Phép Màu Nine of Wands là lá bài của sự lên kế hoạch và…
Lá The Wheel of Fortune – Wizards Tarot

Lá The Wheel of Fortune – Wizards Tarot

The Wheel of Fortune Guidance Counselor (Người Tham Vấn Chỉ Dẫn) Trong khi không có ai có thể dừng bánh…
Lá Ace of Swords – Wizards Tarot

Lá Ace of Swords – Wizards Tarot

Ace of Swords Sức Mạnh Của Phép Màu Ace of Swords là lá bài của sự đưa ra quyết định…
Lá King of Wands – Wizards Tarot

Lá King of Wands – Wizards Tarot

King of Wands Người Cai Quảng Lửa King of Wands là người cai quản lửa. Ông thô bạo và tiêu…
Lá 9 of Swords – Wizards Tarot

Lá 9 of Swords – Wizards Tarot

9 of Swords Sức Mạnh Của Phép Màu Nine of Swords là lá bài của việc mất ngủ và những…
Lá Page of Wands – Wizards Tarot

Lá Page of Wands – Wizards Tarot

Page of Wands  Sứ Giả Của Lửa Người con út của gia đình kì nhông lửa cũng chính là thành…
Lá Transfiguration – Wizards Tarot

Lá Transfiguration – Wizards Tarot

Transfiguration (Tương Ứng Lá XIII – Death Trong RWS) Professor of Transfiguration (Giáo Sư Bộ Môn Biến Đổi) Tật cũ…
Lá 5 of Swords – Wizards Tarot

Lá 5 of Swords – Wizards Tarot

5 of Swords Sức Mạnh Của Phép Màu Five of Swords là lá bài miêu tả niềm hân hoan chiến…
Lá 10 of Wands – Wizards Tarot

Lá 10 of Wands – Wizards Tarot

10 of Wands  Sức Mạnh Của Phép Màu Ten of Wands là lá bài của thử thách và khả năng…
Lá Page of Pentacles – Wizards Tarot

Lá Page of Pentacles – Wizards Tarot

Page of Pentacles Sứ Giả Của Đất Thành viên nhỏ tuổi nhất gia đình thần lùn có thể không phải…
Lá The Initiate – Wizards Tarot

Lá The Initiate – Wizards Tarot

The Initiate (Tương Ứng với 0 – The Fool Trong RWS) Người Khởi Xướng Trong một bụi cây rậm rạp…
Lá 9 of Cups – Wizards Tarot

Lá 9 of Cups – Wizards Tarot

9 of Cups Sức Mạnh Của Phép Màu Nine of Cups là lá bài của tiệc tùng và hội họp.…
Lá The Hanged Man – Wizards Tarot

Lá The Hanged Man – Wizards Tarot

The Hanged Man Professor of Runes (Pháp Sư Bộ Môn Runes) Nhiều thế kỉ trước, bói toán ở phía bắc…
Lá The Chariot – Wizards Tarot

Lá The Chariot – Wizards Tarot

The Chariot Professor of Astral Travel (Giáo Sư Bộ Môn Thiên Văn) Giáo sư bộ môn thiên văn của Học…
Lá Ace of Wands – Wizards Tarot

Lá Ace of Wands – Wizards Tarot

Ace of Wands Sức Mạnh Của Phép Màu Ace of Wands là một lá bài về sự đam mê tinh…
Lá Page of Swords – Wizards Tarot

Lá Page of Swords – Wizards Tarot

Page of Swords Sứ Giả Của Khí Thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình thần gió đôi lúc là…
Lá 5 of Pentacles – Wizards Tarot

Lá 5 of Pentacles – Wizards Tarot

5 of Pentacles Sức Mạnh Của Phép Màu Five of Pentacles là lá bài của nơi trú ẩn và sự…