Lá 10 of Wands – Wizards Tarot

Lá 10 of Wands – Wizards Tarot

10 of Wands  Sức Mạnh Của Phép Màu Ten of Wands là lá bài của thử thách và khả năng…
Lá Page of Pentacles – Wizards Tarot

Lá Page of Pentacles – Wizards Tarot

Page of Pentacles Sứ Giả Của Đất Thành viên nhỏ tuổi nhất gia đình thần lùn có thể không phải…
Lá The Initiate – Wizards Tarot

Lá The Initiate – Wizards Tarot

The Initiate (Tương Ứng với 0 – The Fool Trong RWS) Người Khởi Xướng Trong một bụi cây rậm rạp…
Lá 9 of Cups – Wizards Tarot

Lá 9 of Cups – Wizards Tarot

9 of Cups Sức Mạnh Của Phép Màu Nine of Cups là lá bài của tiệc tùng và hội họp.…
Lá The Hanged Man – Wizards Tarot

Lá The Hanged Man – Wizards Tarot

The Hanged Man Professor of Runes (Pháp Sư Bộ Môn Runes) Nhiều thế kỉ trước, bói toán ở phía bắc…
Lá The Chariot – Wizards Tarot

Lá The Chariot – Wizards Tarot

The Chariot Professor of Astral Travel (Giáo Sư Bộ Môn Thiên Văn) Giáo sư bộ môn thiên văn của Học…
Lá Ace of Wands – Wizards Tarot

Lá Ace of Wands – Wizards Tarot

Ace of Wands Sức Mạnh Của Phép Màu Ace of Wands là một lá bài về sự đam mê tinh…
Lá Page of Swords – Wizards Tarot

Lá Page of Swords – Wizards Tarot

Page of Swords Sứ Giả Của Khí Thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình thần gió đôi lúc là…
Lá 5 of Pentacles – Wizards Tarot

Lá 5 of Pentacles – Wizards Tarot

5 of Pentacles Sức Mạnh Của Phép Màu Five of Pentacles là lá bài của nơi trú ẩn và sự…
Lá 8 of Pentacles – Wizards Tarot

Lá 8 of Pentacles – Wizards Tarot

8 of Pentacles Sức Mạnh Của Phép Màu Eight of Pentacles là lá bài của việc học nghề và kỹ…
Lá 7 of Swords – Wizards Tarot

Lá 7 of Swords – Wizards Tarot

7 of Swords Sức Mạnh Của Phép Màu Seven of Swords là lá bài của sự lén lút và dối…
Lá The Magician – Wizards Tarot

Lá The Magician – Wizards Tarot

The Magician Professor of Basic Magic (Giáo Sư Bộ Môn Phép Thuật Căn Bản) Người hướng dẫn đầu tiên bạn…
Lá 4 of Wands – Wizards Tarot

Lá 4 of Wands – Wizards Tarot

4 of Wands Sức Mạnh Của Phép Màu Four of Wands là lá bài của sự hợp tác. Sức Hấp…
Lá Strength – Wizards Tarot

Lá Strength – Wizards Tarot

Strength The Professor of Familiar Creatures (Giáo Sư Bộ Môn Về Những Sinh Vật Thân Quen) Giáo sư bộ môn…
Lá 10 of Swords – Wizards Tarot

Lá 10 of Swords – Wizards Tarot

10 of Swords Sức Mạnh Của Phép Màu Ten of Swords là lá bài về sự tàn sát và đổ…
Lá Queen of Wands – Wizards Tarot

Lá Queen of Wands – Wizards Tarot

Queen of Wands Người Bảo Vệ Lửa  Queen of Wands là  bảo vệ và chở che, được sinh ra và…
Lá The Hermit – Wizards Tarot

Lá The Hermit – Wizards Tarot

The Hermit Libarian and Professor of Candle Magic (Thủ Thư Và Giáo Sư Bộ Môn Phép Thuật Nến) Thủ thư…
Lá The Hierophant – Wizards Tarot

Lá The Hierophant – Wizards Tarot

The Hierophant Professor of Mythology (Giáo Sư Bộ Môn Thần Thoại Học) Trong quá trình đọc bài tarot, một chút…