Lá Knight of Wands – Wizards Tarot

Lá Knight of Wands – Wizards Tarot

Knight of Wands Người Anh Hùng Của Lửa Knight of Wands là người thám hiểm thế giới dưới lòng đất…
Lá Ace of Pentacles – Wizards Tarot

Lá Ace of Pentacles – Wizards Tarot

Ace of Pentacles Sức Mạnh Của Phép Màu Ace of Pentacles là lá bài của sự giàu có về vật…
Lá The Star – Wizards Tarot

Lá The Star – Wizards Tarot

The Star Professor of Astrology (Giáo Sư Bộ Môn Thiên Văn Học) Nghệ thuật của tarot gắn bó chặt chẽ…
Lá 3 of Wands – Wizards Tarot

Lá 3 of Wands – Wizards Tarot

3 of Wands Sức Mạnh Của Phép Màu Three of Wands là lá bài của sự mong chờ và hy…
Lá 8 of Cups – Wizards Tarot

Lá 8 of Cups – Wizards Tarot

8 of Cups Sức Mạnh Của Phép Màu Eight of Cups là lá bài của những kẻ lang thang và…
Lá 3 of Swords – Wizards Tarot

Lá 3 of Swords – Wizards Tarot

3 of Swords Sức Mạnh Của Phép Màu Three of Swords là lá bài của niềm thương tiếc và nỗi…
Lá 4 of Swords – Wizards Tarot

Lá 4 of Swords – Wizards Tarot

4 of Swords Sức Mạnh Của Phép Màu Four of Swords là lá bài của sự nghỉ ngơi và tịnh…
Lá Judgement – Wizards Tarot

Lá Judgement – Wizards Tarot

Judgement Proctor of Final Exams (Giám Thị Kỳ Thi Cuối Khóa) Có lẽ bạn cũng biết rồi ngày này cũng…
Lá The Lovers – Wizards Tarot

Lá The Lovers – Wizards Tarot

The Lovers Professor of Spellcarft (Giáo Sư Bộ Môn Ếm Bùa) Vào những thế kỷ trước, khi mà hầu hết…
Lá 9 of Wands – Wizards Tarot

Lá 9 of Wands – Wizards Tarot

9 of Wands Sức Mạnh Của Phép Màu Nine of Wands là lá bài của sự lên kế hoạch và…
Lá The Wheel of Fortune – Wizards Tarot

Lá The Wheel of Fortune – Wizards Tarot

The Wheel of Fortune Guidance Counselor (Người Tham Vấn Chỉ Dẫn) Trong khi không có ai có thể dừng bánh…
Lá Ace of Swords – Wizards Tarot

Lá Ace of Swords – Wizards Tarot

Ace of Swords Sức Mạnh Của Phép Màu Ace of Swords là lá bài của sự đưa ra quyết định…
Lá King of Wands – Wizards Tarot

Lá King of Wands – Wizards Tarot

King of Wands Người Cai Quảng Lửa King of Wands là người cai quản lửa. Ông thô bạo và tiêu…
Lá 9 of Swords – Wizards Tarot

Lá 9 of Swords – Wizards Tarot

9 of Swords Sức Mạnh Của Phép Màu Nine of Swords là lá bài của việc mất ngủ và những…
Lá Page of Wands – Wizards Tarot

Lá Page of Wands – Wizards Tarot

Page of Wands  Sứ Giả Của Lửa Người con út của gia đình kì nhông lửa cũng chính là thành…
Lá Transfiguration – Wizards Tarot

Lá Transfiguration – Wizards Tarot

Transfiguration (Tương Ứng Lá XIII – Death Trong RWS) Professor of Transfiguration (Giáo Sư Bộ Môn Biến Đổi) Tật cũ…
Lá 5 of Swords – Wizards Tarot

Lá 5 of Swords – Wizards Tarot

5 of Swords Sức Mạnh Của Phép Màu Five of Swords là lá bài miêu tả niềm hân hoan chiến…
Lá 10 of Wands – Wizards Tarot

Lá 10 of Wands – Wizards Tarot

10 of Wands  Sức Mạnh Của Phép Màu Ten of Wands là lá bài của thử thách và khả năng…