Trải Bài Tarot – Tìm Bạn Đời

Bạn đang tìm kiếm một một quan hệ lâu dài? Trải bài này dành cho bạn. Miêu tả những bước để mang một mói quan hệ gần hơn, nó cũng gợi ý những việc cần làm để trở nên sẵn sàng hơn trong lúc chờ đợi tình yêu đến.

Trải Bài Tarot - Tìm Bạn Đời

1-3. Ba phẩm chất tôi cần tìm kiếm ở một người bạn đời.
4. Điều gì cần chữa lành từ mối quan hệ trước?
5. Tôi nên bỏ những mong đợi không thực tế nào?
6. Khi nào tôi gặp một nửa của mình?
7. Tính cách nổi bật nhất của người ấy là gì?
8. Chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau chứ?
9. Tôi nên tập trung vào điều gì trong thời điểm khó khăn?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply