Lá XV. The Devil – Book of Shadows Tarot (So Below)

XV. The Devil

Ý nghĩa lá XV. The Devil trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Bất kể một thứ có xinh đẹp và hấp dẫn đến đâu, nếu nó kiểm soát ý chí của bạn thì thật không đáng. Mọi vật đều có tính tương đối, vì vậy một thứ rất “tích cực” đi nữa thường thì không thể xuất hiện trong lợi ích tốt nhất của bạn nếu nó xuất hiện không đúng lúc, không đúng về số lượng hay không chính đáng.

Nghĩa xuôi: Một lựa chọn, hành động hay tình trạng đối lập với lợi ích tốt nhất.

Nghĩa ngược: Phán xét ngộ nhận điều gì đó là tồi tệ, tiêu cực hoặc sai lầm.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply