Lá Two of Wands – Deviant Moon Tarot

Two of Wands

Wands 2

Người nông dân bắt đầu gieo trồng trên cánh đồng. Ông ta tận dụng sức mạnh của hai cây gậy và hợp hai nguồn năng lượng đó thành một. Với dụng cụ lạ mắt và đầy sáng tạo này, ông có thể đào các hố đầu tiên dễ dàng.

Nghĩa xuôi: Sử dụng sức mạnh sáng tạo. Kết hợp ý tưởng. Tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Làm việc cùng nhau vì mục tiêu chung. Hợp nhất các nguồn lực.

Nghĩa ngược: Không thể suy nghĩ sáng tạo. Phân tán sự tập trung. Chia lìa. Rối loạn chức năng.

Sách Deviant Moon Tarot – Patrick Valenza

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Deviant Moon Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply