2 of Swords

Lá 2 of Swords - Nicoletta Ceccoli Tarot

Tiến hành từ từ và cẩn thận. Có thể có nguy cơ thất bại, nhưng nếu bạn là cẩn thận và chú ý đến chi tiết, bạn có thể đạt được mục tiêu của mình.

Từ khóa: Cách tiếp cận cân bằng, thận trọng cảnh giác

Bộ bài Nicoletta Ceccoli Tarot – Nicoletta Ceccoli

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Nicoletta Ceccoli Tarot

LEAVE A REPLY