Lá Eight of Swords – Nicoletta Ceccoli Tarot

8 of Swords

Lá 8 of Swords - Nicoletta Ceccoli Tarot

Sự không chắc chắn và nghi ngờ làm cho bạn mất tự do, cảm thấy bị mắc kẹt hay bất lực. Kiên định với sự thật của bạn và đừng để bị đe dọa bởi bóng tối.

Từ khóa: Sự bó buộc, hoang tưởng, cho đi quyền lực

Bộ bài Nicoletta Ceccoli Tarot – Nicoletta Ceccoli

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Nicoletta Ceccoli Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply