Lá Seven of Swords – Nicoletta Ceccoli Tarot

7 of Swords

Lá 7 of Swords - Nicoletta Ceccoli Tarot

Đừng gian lận hay tìm đường tắt để đạt được mục tiêu của bạn, và phải cảnh giác đối với những hành vi phi đạo đức của những người khác. Âm mưu, bí mật. Hãy cảnh giác với sự lừa dối.

Từ khóa: Tình huống không ổn định, phản bội, trộm cắp

Bộ bài Nicoletta Ceccoli Tarot – Nicoletta Ceccoli

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Nicoletta Ceccoli Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply