Lá Seven of Swords – Chrysalis Tarot

Seven of Scrolls

Lá Seven of Swords - Chrysalis Tarot

Tên truyền thống: Seven of Swords

Từ khóa: Sự do dự

Vị thần rừng trẻ đang lúng túng. Ngài cầm một cuộn giấy tượng trưng cho tất cả những tri thức và lý luận mà ngài có thể tập hợp được. Ngài có xu hướng chọn cánh cửa bên trái bởi cánh cửa bên phải trông có vẻ mạo hiểm. Lý luận phản trực giác của lá Six of Scrolls tượng trưng bởi một cuộn giấy duy nhất. Lá bài này khuyên bạn chấp nhận rủi ro và cho phép lý luận phản trực giác của bạn thống trị. Rất nhiều quyết định mạo hiểm được đưa ra chỉ bởi vì ta cảm thấy đúng.

Sách Chrysalis Tarot – Toney Brooks, Holly Sierra

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Chrysalis Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply