Trải Bài Tarot – Điệu Nhảy Salome

 

Vở kịch Salome của Oscar Wilde dựa trên một câu chuyện trong kinh thánh, được biểu diễn tại Paris trong lúc ông đang bị giam ở nhà tù vào năm 1896. Salome đã biểu diễn điệu nhảy bảy chiếc mạng che một cách gợi cảm để đổi lấy đầu của người làm lễ rửa tội John.

Trải bài này khuyến khích bạn trải nghiệm những khát khao bên trong và khám phá những điều làm trái tim bạn được thoã mãn.

salome's dance

  1. Tôi khao khát điều gì nhất?
  2. Tôi sẵn sàng làm gì để có được nó?
  3. Thử thách lớn nhất của tôi trong việc nhận lấy nó?
  4. Điều gì sẽ hỗ trơ tôi vượt qua những khó khăn?
  5. Điều gì là cơ sở cho khát khao của tôi?
  6. Có ai giúp tôi đạt được khao khát không?
  7. Thế giới của tôi sẽ thay đổi như thế nào?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply