Lá The Strawberries – Prisma Visions Tarot

Strawberries

22 - Strawberry

Sự sống bùng nổ và bắn tung về phía trước! Nguồn tinh lực này chảy thành dòng khỏi quả dâu, và được thể hiện trong nhiều lá bài mạnh nhất, năng động nhất của bộ Tarot. Hân hoan và mạnh mẽ, chúng quây quần lại bất cứ đường dẫn nào có thể giúp mình hiển lộ. Khi bạn thấy nguồn năng lượng của nó thể hiện trong trải bài, hãy nhớ rằng một vài khía cạnh trong cuộc sống của bạn đang được ban phúc lành lúc này – bạn đang được “sạc” đầy năng lượng nguyên thô tách ra từ những phân tử đầu tiên trong vũ trụ.

Nhiều người sẽ lấy lá The Strawberries ra khỏi bộ bài của họ vì nó không phải là một phần của bộ Ẩn chính nguyên bản. Bạn có toàn quyền quyết định của riêng mình.

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply