Lá Seven of Pentacles – Chrysalis Tarot

Lá Seven of Pentacles – Chrysalis Tarot

Seven of Stones Tên truyền thống: Seven of Pentacles Từ khóa: Hối hận Ngồi thiền bên cạnh một kiến trúc…
Lá Ten of Wands – Chrysalis Tarot

Lá Ten of Wands – Chrysalis Tarot

Ten of Spirals Tên truyền thống: Ten of Wands Từ khóa: Ngã tư đường Ôi, để hoàn toàn trở thành…
Lá Six of Wands – Chrysalis Tarot

Lá Six of Wands – Chrysalis Tarot

Six of Spirals Tên truyền thống: Six of Wands Từ khóa: Thành công Trong ánh sáng của vầng trăng tròn,…
Lá XII. The Hanged Man – Chrysalis Tarot

Lá XII. The Hanged Man – Chrysalis Tarot

XII – Celtic Owl Tên truyền thống: The Hanged man Ý nghĩa: Sự hồi sinh Celtic Owl thúc giục bạn tìm…
Lá VII. The Chariot – Chrysalis Tarot

Lá VII. The Chariot – Chrysalis Tarot

VII – Herne the Hunter Tên truyền thống: The Chariot Ý nghĩa: Tập trung, người hỗ trợ tuyệt vời. Herne vĩ…
Lá Ace of Wands – Chrysalis Tarot

Lá Ace of Wands – Chrysalis Tarot

Ace of Spirals Tên truyền thống: Ace of Wands Từ khóa: Năng lượng Năng lượng nguyên bản của con cừu…
Lá IV. The Emperor – Chrysalis Tarot

Lá IV. The Emperor – Chrysalis Tarot

IV – Green Man Tên truyền thống: The Emperor Ý nghĩa: Cấu trúc, nuôi dưỡng Tiếng nói nội tại của bạn được…
Lá Four of Wands – Chrysalis Tarot

Lá Four of Wands – Chrysalis Tarot

Four of Spirals Tên truyền thống: Four of Wands Từ khóa: Sự cô đơn Năng lượng mở của lá Four…
Lá XVIII. The Moon – Chrysalis Tarot

Lá XVIII. The Moon – Chrysalis Tarot

XVIII – Moon Tên truyền thống: The Moon Ý nghĩa: Sự phản chiếu Cảnh tượng trong mơ siêu thực dẫn…
Lá Three of Swords – Chrysalis Tarot

Lá Three of Swords – Chrysalis Tarot

Three of Scrolls Tên truyền thống: Three of Swords Từ khóa: Sự phản đối Lá Three of Scrolls nói về…
Lá Seven of Swords – Chrysalis Tarot

Lá Seven of Swords – Chrysalis Tarot

Seven of Scrolls Tên truyền thống: Seven of Swords Từ khóa: Sự do dự Vị thần rừng trẻ đang lúng…
Lá Six of Pentacles – Chrysalis Tarot

Lá Six of Pentacles – Chrysalis Tarot

Six of Stones Tên truyền thống: Six of Pentacles Từ khóa: Tình bác ái Sáu tấm bùa được khắc trên…
Lá King of Wands – Chrysalis Tarot

Lá King of Wands – Chrysalis Tarot

The Companion Tên truyền thống:  King of Wands King of Spirals Ý nghĩa: Tầm nhìn Người tổ chức Vai trò:…
Lá XVII. The Star – Chrysalis Tarot

Lá XVII. The Star – Chrysalis Tarot

XVII – Elpi Tên truyền thống: The Star Ý nghĩa: Hy vọng, những sự lựa chọn Mỗi đêm khi mặt…
Lá Page of Wands – Chrysalis Tarot

Lá Page of Wands – Chrysalis Tarot

The Mime Tên truyền thống:  Page of Wands Page of Spirals Ý nghĩa: Sắc sảo Màu nhiệm Vai trò: Người…
Lá Six of Swords – Chrysalis Tarot

Lá Six of Swords – Chrysalis Tarot

Six of Scrolls Tên truyền thống: Six of Swords Từ khóa: Sự an ủi Lá Six of Scrolls nói về…
Lá XX. Judgment – Chrysalis Tarot

Lá XX. Judgment – Chrysalis Tarot

XX – Phoenix Tên truyền thống: Judgment Ý nghĩa: Giải quyết vấn đề Chim phượng hoàng thần thoại sống dậy…
Lá 0. The Fool – Chrysalis Tarot

Lá 0. The Fool – Chrysalis Tarot

0 – Merlin Tên truyền thống: The Fool hoặc Hero Ý nghĩa: Khởi đầu mới, chữa lành Chú mèo đáng…