Lá IV. The Emperor – Chrysalis Tarot

Lá IV. The Emperor – Chrysalis Tarot

IV – Green Man Tên truyền thống: The Emperor Ý nghĩa: Cấu trúc, nuôi dưỡng Tiếng nói nội tại của bạn được…
Lá Four of Wands – Chrysalis Tarot

Lá Four of Wands – Chrysalis Tarot

Four of Spirals Tên truyền thống: Four of Wands Từ khóa: Sự cô đơn Năng lượng mở của lá Four…
Lá XVIII. The Moon – Chrysalis Tarot

Lá XVIII. The Moon – Chrysalis Tarot

XVIII – Moon Tên truyền thống: The Moon Ý nghĩa: Sự phản chiếu Cảnh tượng trong mơ siêu thực dẫn…
Lá Three of Swords – Chrysalis Tarot

Lá Three of Swords – Chrysalis Tarot

Three of Scrolls Tên truyền thống: Three of Swords Từ khóa: Sự phản đối Lá Three of Scrolls nói về…
Lá Seven of Swords – Chrysalis Tarot

Lá Seven of Swords – Chrysalis Tarot

Seven of Scrolls Tên truyền thống: Seven of Swords Từ khóa: Sự do dự Vị thần rừng trẻ đang lúng…
Lá Six of Pentacles – Chrysalis Tarot

Lá Six of Pentacles – Chrysalis Tarot

Six of Stones Tên truyền thống: Six of Pentacles Từ khóa: Tình bác ái Sáu tấm bùa được khắc trên…
Lá King of Wands – Chrysalis Tarot

Lá King of Wands – Chrysalis Tarot

The Companion Tên truyền thống:  King of Wands King of Spirals Ý nghĩa: Tầm nhìn Người tổ chức Vai trò:…
Lá XVII. The Star – Chrysalis Tarot

Lá XVII. The Star – Chrysalis Tarot

XVII – Elpi Tên truyền thống: The Star Ý nghĩa: Hy vọng, những sự lựa chọn Mỗi đêm khi mặt…
Lá Page of Wands – Chrysalis Tarot

Lá Page of Wands – Chrysalis Tarot

The Mime Tên truyền thống:  Page of Wands Page of Spirals Ý nghĩa: Sắc sảo Màu nhiệm Vai trò: Người…
Lá Six of Swords – Chrysalis Tarot

Lá Six of Swords – Chrysalis Tarot

Six of Scrolls Tên truyền thống: Six of Swords Từ khóa: Sự an ủi Lá Six of Scrolls nói về…
Lá XX. Judgment – Chrysalis Tarot

Lá XX. Judgment – Chrysalis Tarot

XX – Phoenix Tên truyền thống: Judgment Ý nghĩa: Giải quyết vấn đề Chim phượng hoàng thần thoại sống dậy…
Lá 0. The Fool – Chrysalis Tarot

Lá 0. The Fool – Chrysalis Tarot

0 – Merlin Tên truyền thống: The Fool hoặc Hero Ý nghĩa: Khởi đầu mới, chữa lành Chú mèo đáng…
Lá Page of Pentacles – Chrysalis Tarot

Lá Page of Pentacles – Chrysalis Tarot

The Acrobat Tên truyền thống:  Page of Pentacles Page of Stones Ý nghĩa: Sự chuyển đổi Quan điểm Vai trò:…
Lá Eight of Wands – Chrysalis Tarot

Lá Eight of Wands – Chrysalis Tarot

Eight of Spirals Tên truyền thống: Eight of Wands Từ khóa: Câu trả lời Một con hươu đỏ đang nhảy…
Lá Three of Pentacles – Chrysalis Tarot

Lá Three of Pentacles – Chrysalis Tarot

Three of Stones Tên truyền thống: Three of Pentacles Từ khóa: Lập kế hoạch Lá Three of Stones đại diện…
Lá King of Cups – Chrysalis Tarot

Lá King of Cups – Chrysalis Tarot

The Sojourner Tên truyền thống:  King of Cups King of Mirrors Ý nghĩa: Đồng cảm Sáng suốt Vai trò: Người…
Lá XVI. The Tower – Chrysalis Tarot

Lá XVI. The Tower – Chrysalis Tarot

XVI – Kali Tên truyền thống: The Tower Đặc tính: Sự hủy diệt mang tính sáng tạo Kali là hiện…
Lá Nine of Pentacles – Chrysalis Tarot

Lá Nine of Pentacles – Chrysalis Tarot

Nine of Stones Tên truyền thống: Ten of Pentacles Từ khóa: Sự thờ ơ Một nhóm chín viên đá được sắp…