Lá Page of Pentacles – Chrysalis Tarot

Lá Page of Pentacles – Chrysalis Tarot

The Acrobat Tên truyền thống:  Page of Pentacles Page of Stones Ý nghĩa: Sự chuyển đổi Quan điểm Vai trò:…
Lá Eight of Wands – Chrysalis Tarot

Lá Eight of Wands – Chrysalis Tarot

Eight of Spirals Tên truyền thống: Eight of Wands Từ khóa: Câu trả lời Một con hươu đỏ đang nhảy…
Lá Three of Pentacles – Chrysalis Tarot

Lá Three of Pentacles – Chrysalis Tarot

Three of Stones Tên truyền thống: Three of Pentacles Từ khóa: Lập kế hoạch Lá Three of Stones đại diện…
Lá King of Cups – Chrysalis Tarot

Lá King of Cups – Chrysalis Tarot

The Sojourner Tên truyền thống:  King of Cups King of Mirrors Ý nghĩa: Đồng cảm Sáng suốt Vai trò: Người…
Lá XVI. The Tower – Chrysalis Tarot

Lá XVI. The Tower – Chrysalis Tarot

XVI – Kali Tên truyền thống: The Tower Đặc tính: Sự hủy diệt mang tính sáng tạo Kali là hiện…
Lá Nine of Pentacles – Chrysalis Tarot

Lá Nine of Pentacles – Chrysalis Tarot

Nine of Stones Tên truyền thống: Ten of Pentacles Từ khóa: Sự thờ ơ Một nhóm chín viên đá được sắp…
Lá Queen of Wands – Chrysalis Tarot

Lá Queen of Wands – Chrysalis Tarot

The Muse Tên truyền thống:  Queen of Wands Queen of Spirals Ý nghĩa: Nuôi dưỡng Truyền cảm hứng Vai trò:…
Lá Two of Wands – Chrysalis Tarot

Lá Two of Wands – Chrysalis Tarot

Two of Spirals Tên truyền thống: Two of Wands Từ khóa: Sự lựa chọn Lá này nói về sự lựa…
Lá Seven of Cups – Chrysalis Tarot

Lá Seven of Cups – Chrysalis Tarot

Seven of Mirrors Tên truyền thống: Seven of Cups Từ khóa: Sự phân biệt Công nương Shalott ngày qua ngày…
Lá Queen of Swords – Chrysalis Tarot

Lá Queen of Swords – Chrysalis Tarot

The Weaver Tên truyền thống:  Queen of Swords Queen of Scrolls Ý nghĩa: Sự bình yên Khôn khéo Vai trò:…
Lá Page of Cups – Chrysalis Tarot

Lá Page of Cups – Chrysalis Tarot

The Healer Tên truyền thống:  Page of Cups Page of Mirrors Ý nghĩa: Tuổi trẻ Óc xét đoán Vai trò:…
Chrysalis Tarot – Sách Hướng Dẫn

Chrysalis Tarot – Sách Hướng Dẫn

Bộ bài Chrysalis Tarot mở tâm hồn bạn ra và khai sáng con đường vận mệnh của chính bạn. Các…
Lá XIX. The Sun – Chrysalis Tarot

Lá XIX. The Sun – Chrysalis Tarot

XIX – Sun Tên truyền thống: The Sun Ý nghĩa: Sự ủy quyền Trong một giây phút yếu lòng, Sun…
Lá VI. The Lovers – Chrysalis Tarot

Lá VI. The Lovers – Chrysalis Tarot

VI – Lovers Tên truyền thống: The Lovers Ý nghĩa: Hợp nhất, tính độc nhất Những con thú rừng hân…
Lá Two of Swords – Chrysalis Tarot

Lá Two of Swords – Chrysalis Tarot

Two of Scrolls Tên truyền thống: Two of Swords Từ khóa: Sự tưởng tượng Một con kỳ lân đen có…
Lá Six of Cups – Chrysalis Tarot

Lá Six of Cups – Chrysalis Tarot

Six of Mirrors Tên truyền thống: Six of Cups Từ khóa: Những ký ức Người đàn ông vui vẻ trong…
Lá Four of Pentacles – Chrysalis Tarot

Lá Four of Pentacles – Chrysalis Tarot

Four of Stones Tên truyền thống: Four of Pentacles Từ khóa: Sự sở hữu Một chiếc rương khảm đá quý…
Lá Knight of Wands – Chrysalis Tarot

Lá Knight of Wands – Chrysalis Tarot

The Corsair Tên truyền thống:  Knight of Wands Knight of Spirals Ý nghĩa: Sự độc lập Ý chí mạnh mẽ…