Lá Nine of Pentacles – Black Cats Tarot

Nine of Pentacles

Ý nghĩa lá Nine of Pentacles trong bộ Black Cats Tarot

Khiêm Tốn. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là vứt bỏ bản thân đến với hiện tại. Chiến đấu hiện tại là phản tác dụng và sử dụng sức lực là chống lại chính ta.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply