Wednesday, June 23, 2021
Black Cats Tarot

Black Cats Tarot

  Lá Ace of Wands – Black Cats Tarot

  Ace of Wands Cảm Hứng. Động lực sáng tạo mạnh mẽ và là niềm lạc quan và sự quyết tâm mà với chúng, chúng ta...

  Lá Two of Wands – Black Cats Tarot

  Two of Wands Thảo Luận. Lá bài này tượng trưng những cuộc xung đột bên trong và bên ngoài. Sẽ không có sự tiến bộ...

  Lá Three of Wands – Black Cats Tarot

  Three of Wands Sự Tiến Bộ. Lá bài này tượng trưng cho con đường có tính xây dựng. Làm việc để đạt được mục tiêu...

  Lá Four of Wands – Black Cats Tarot

  Four of Wands Giao Tiếp. Năng lực giao tiếp tốt: lòng tốt và cảm thông sẽ giúp một người nổi tiếng và được yêu mến....

  Lá Five of Wands – Black Cats Tarot

  Five of Wands Đấu Tranh. Những cuộc đấu tranh lành mạnh thúc đẩy chúng ta làm tốt nhất và có được sự thấu hiểu sâu...

  Lá Six of Wands – Black Cats Tarot

  Six of Wands Chiến Thắng. Bây giờ đến thời gian thu hoạch những thành quả lao động của bạn: thành công nằm trong lòng bàn...

  Lá Seven of Wands – Black Cats Tarot

  Seven of Wands Can Đảm. Vì nỗi sợ hãi bóp méo sự nhận biết của chúng ta về mọi thứ, chúng ta cần phải cố...

  Lá Eight of Wands – Black Cats Tarot

  Eight of Wands Vội Vã. Vội vã là một hội đồng nghèo nàn, nhưng hành động tức thì có thể cứu nhiều vấn đề. Thời...

  Lá Nine of Wands – Black Cats Tarot

  Nine of Wands Nguy Hiểm. Arcanum này cảnh báo chúng ta không được hành động quá bốc đồng. Không phải mọi thứ phát sáng đều...

  Lá Ten of Wands – Black Cats Tarot

  Ten of Wands Giác Ngộ. Lá bài Ẩn phụ này biểu tượng sự giác ngộ bất chợt. Thấu hiểu một vấn đề thường hoàn toàn đến...

  Rao Vặt Tổng Hợp