Lá Two of Wands – Black Cats Tarot

Lá Two of Wands – Black Cats Tarot

Two of Wands Thảo Luận. Lá bài này tượng trưng những cuộc xung đột bên trong và bên ngoài. Sẽ…
Lá VIII. Strength – Black Cats Tarot

Lá VIII. Strength – Black Cats Tarot

VIII. Strength Lá bài này khiến chúng ta suy nghĩ lại sức mạnh đọng lại mang giá trị như niềm đam…
Lá Eight of Cups – Black Cats Tarot

Lá Eight of Cups – Black Cats Tarot

Eight of Cups Khởi Hành. Ngay cả dưới những tình huống ổn định và thoải mái nhất, có thể luôn…
Lá Six of Pentacles – Black Cats Tarot

Lá Six of Pentacles – Black Cats Tarot

Six of Pentacles Giúp Đỡ. Để vượt qua những chông gai và tình huống khó khăn, chúng ta phải nhận…
Lá Seven of Wands – Black Cats Tarot

Lá Seven of Wands – Black Cats Tarot

Seven of Wands Can Đảm. Vì nỗi sợ hãi bóp méo sự nhận biết của chúng ta về mọi thứ,…
Lá Knight of Cups – Black Cats Tarot

Lá Knight of Cups – Black Cats Tarot

Knight of Cups Phục Vụ. Hiệp Sĩ là một tâm hồn lãng mạn và đam mê, nhưng liệu những món…
Lá Ten of Wands – Black Cats Tarot

Lá Ten of Wands – Black Cats Tarot

Ten of Wands Giác Ngộ. Lá bài Ẩn phụ này biểu tượng sự giác ngộ bất chợt. Thấu hiểu một vấn…
Lá III. The Empress – Black Cats Tarot

Lá III. The Empress – Black Cats Tarot

III. The Empress Empress là một người mẹ vĩ đại, cho đi tình yêu và bảo vệ, phần thưởng và trừng…
Lá Queen of Pentacles – Black Cats Tarot

Lá Queen of Pentacles – Black Cats Tarot

Queen of Pentacles Quản  lý cẩn thận. Chúng ta sở hữu những phẩm chất và tài sản vật chất: chúng…
Lá Eight of Pentacles – Black Cats Tarot

Lá Eight of Pentacles – Black Cats Tarot

Eight of Pentacles Năng Lực. Năng lực có được từ kinh nghiệm. Chúng ta cần một người thầy kiên nhẫn…
Lá II. The High Priestess – Black Cats Tarot

Lá II. The High Priestess – Black Cats Tarot

Lá II. The High Priestess High Priestess đại diện cho trí tuệ. Sức mạnh tinh thần của nữ tu bao la…
Lá Knight of Wands – Black Cats Tarot

Lá Knight of Wands – Black Cats Tarot

Knight of Wands Xung Lực. Tình huống phức tạp, nhưng liệu nó sẽ dẫn tới một sự thay đổi thực…
Lá Two of Cups – Black Cats Tarot

Lá Two of Cups – Black Cats Tarot

Two of Cups Tình Yêu. Lá bài này thể hiện tình yêu và những quan hệ cùng tồn tại hòa…
Lá XII. The Hanged Man – Black Cats Tarot

Lá XII. The Hanged Man – Black Cats Tarot

  XII. The Hanged Man Ai là kẻ treo cổ? Có thể là một nạn nhân? Mạng lưới buộc tội…
Lá Six of Wands – Black Cats Tarot

Lá Six of Wands – Black Cats Tarot

Six of Wands Chiến Thắng. Bây giờ đến thời gian thu hoạch những thành quả lao động của bạn: thành…
Lá 0. The Fool – Black Cats Tarot

Lá 0. The Fool – Black Cats Tarot

  0. The Fool Mèo Trắng đại diện cho sự tự do và trong trắng, biểu lộ bởi dáng đi…
Lá Nine of Cups – Black Cats Tarot

Lá Nine of Cups – Black Cats Tarot

Nine of Cups Giải Thưởng. Mỗi hành trình trong mê cung của trải nghiệm cuối cùng đều có một giải…
Lá Ace of Swords – Black Cats Tarot

Lá Ace of Swords – Black Cats Tarot

Ace of Swords Chiến Thắng. Chiến thắng là của chúng ta. Bóng tối rút lui và rồng phượng, dù là…