Lá Six of Swords – Black Cats Tarot

Six of Swords

Ý nghĩa lá Six of Swords trong bộ Black Cats Tarot

Quyết Định. Quyết định được đề ra và mọi thứ có thể sẽ được hoàn thành để tiếp tục: Trái tim thanh khiết và công lực đang tập trung chạm tới mục tiêu.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply