Lá Six of Pentacles – Black Cats Tarot

Six of Pentacles

Ý nghĩa lá Six of Pentacles trong bộ Black Cats Tarot

Giúp Đỡ. Để vượt qua những chông gai và tình huống khó khăn, chúng ta phải nhận sự giúp đỡ của những người khác. Chúng ta có thể cho thấy điểm yếu của mình và nhận lấy sự giúp đỡ của những người yêu quý chúng ta không?

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply