Lá Seven of Pentacles – Black Cats Tarot

Seven of Pentacles

Ý nghĩa lá Seven of Pentacles trong bộ Black Cats Tarot

Kiên Nhẫn. Nhẫn nại, thời gian và sự bảo vệ cần thiết để hình thành dự án của chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục với tình yêu và bảo vệ chúng khỏi những hiểm họa.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply