Lá Eight of Wands – Crystal Visions Tarot

Eight of Wands

Lá Eight of Wands - Crystal Visions Tarot

Lá bài Eight of Wands tượng trưng cho hành động nhanh và quyết đoán, việc nhận một thông điệp, sự hoàn thành một dự án, hoặc đạt được một mục tiêu. Nó cũng có thể chỉ việc di chuyển bằng máy bay hoặc một giải pháp nhanh cho một vấn đề. Giờ đây không có gì chắn đường bạn, bạn tiến đến mục tiêu nhanh và đôi khi gây choáng. Đừng để năng lượng này khiến bạn không đề phòng, vì những lựa chọn sai lầm có thể xảy ra khi bạn thiếu sự chuẩn bị.

Lá bài này vẽ tám con kỳ lân đang chạy rầm rập trên sườn núi. Chúng nhanh nhẹn và mạnh mẽ khi tiến về thung lũng phía dưới, không để bất cứ thứ gì ngáng đường và cản bước chân chúng.

Diễn giải ngược của lá bài:

Khi lá bài Eight of Wands nằm ở vị trí ngược, nó diễn đạt việc chậm lại hoặc giảm bớt trong việc giao thiệp, kinh doanh, tin tức hoặc di chuyển. Eight of Wands ngược cũng báo hiệu những bực mình vụn vặt, sự thất vọng, thiếu giao tiếp, cũng giống như hoàn cảnh của một người khi sao Thủy di chuyển ngược.

Bộ bài Crystal Visions Tarot – Jennifer Galasso

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Crystal Visions Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply