Lá Two of Pentacles – Wild Unknown Tarot

Two of Pentacles

Cân bằng, thay đổi

Wild Unknown Pentacles 2

Two of Pentacles biểu thị cho sự thay đổi chắc chắn sẽ xảy ra. Bởi vì bộ pentacles có liên quan đến sự sở hữu, cho nên lá bài này thường có nghĩa ám chỉ đến một công việc mới, tình trạng tài chính hoặc sự di chuyển. Ngay cả khi bạn thấy sợ hãi thì sự thay đổi này vẫn sẽ cứ diễn ra và thậm chí có thể nó sẽ mang lại niềm vui nào đó. Hãy đối mặt với đó với sự duyên dáng của một cánh bướm mới hình thành….một thế giới của những khả năng được cân bằng trên đôi cánh mỏng manh của bạn.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply