Lá Eight of Pentacles – Tarot of Trees

Eight of Pentacles

eightofpentacles

Eight of Pentacles mô tả khu rừng mùa đông rậm rạp với một con đường với những biểu tượng dẫn lên đến sườn đồi. Con đường này được xây dựng cẩn thận để cho phép người ta dễ dàng leo lên đồi hơn vào những tháng mùa đông.

Ý nghĩa:

Eight of Pentacles nói về việc chú ý vào chi tiết và siêng năng trong công việc. Lá bài này là dấu hiệu cho thấy bạn cần nỗ lực gấp đôi trong một dự án và luôn giữ mắt mình hướng về mục tiêu. Lá bài này cũng nói về sự kiên trì bền bỉ mà bạn cần để thành công: siêng năng và nỗ lực, chú ý vào từng chi tiết, và kiểm tra hai lần tất cả mọi thứ. Lá bài này cũng ám chỉ việc bạn nhận được huấn luyện bổ sung hoặc kiến thức để giúp bạn hoàn thành công việc: bạn có thể trở lại trường, học một cách thức buôn bán mới, hoặc cần đầu tư thời gian để hiểu hơn về các vấn đề liên quan đến công việc của bạn. Lá Eight of Pentacles hoàn toàn nói về việc tìm kiếm những tri thức bên ngoài (so sánh với lá the Hermit, nói về những kiến thức bên trong). Lá bài nói rằng chìa khóa dẫn đến thành công là làm việc hết mình và đưa 100% nỗ lực để giành lấy thành quả.

Sách Tarot of Trees – Dana Driscoll

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Trees

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply