Lá Crone of Air – Book of Shadows Tarot (As Above)

Crone of Air

Lá Crone of Air - Book of Shadows Tarot (As Above)

Tương ứng với lá King of Swords trong RWS

Crone of Air đóng quyển sách lại. Có những điều bạn không nên biết vào lúc này. Còn bây giờ, cứ bỏ qua nó.

Bộ bài Bộ bài Book of Shadows Tarot – As Above (Barbara Moore, Gregorz Krisinsky)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – As Above

Bài Tarot

LEAVE A REPLY