Lá Crone of Water – Book of Shadows Tarot (As Above)

Crone of Water

Ý nghĩa lá Crone of Water trong bộ Book of Shadows Tarot - As Above

Tương ứng lá King of Cups trong RWS

Crone of Water đổ một ít nước vào chai. Bà biết rằng một thời khắc khó khăn sẽ đến và sẽ cần một sự tưởng nhớ tha thiết.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – As Above (Barbara Moore, Gregorz Krisinsky)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – As Above

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply