Lá Ace of Earth – Book of Shadows Tarot (As Above)

Ace of Earth

Ý nghĩa lá Ace of Earth trong bộ Book of Shadows Tarot - As Above

Ace of Earth: Cơ thể con người

Việc gán lá Ace là lá bài của cơ thể con người không có nghĩa con người được ưu tiên hàng đầu hay là trung tâm của vũ trụ, mặc dù đôi lúc chúng ta có hành động như vậy. Thực ra, nó thể hiện rằng trải nghiệm của chúng ta về thế giới sẽ được bắt đầu bằng cơ thể chúng ta. Chúng ta nhận thức thông qua các giác quan cũng như bằng trái tim và lý trí, bản năng và trực giác. Mọi điều tồn tại phải được hiểu rõ, vì chúng ta không thể làm theo cách nào khác được, thông qua trải nghiệm duy nhất của chúng ta. Còn những gì chúng ta mang đến trải nghiệm đó, như một người quan sát dõi theo các hạt hạ nguyên tử, lại tác động và định hình những gì chúng ta học hỏi. Chúng ta không thể tự tách rời khỏi môi trường bất kể chúng ta có cư xử trái ngược ra sao.

Lá Ace of Earth chứa đựng tiềm năng mà ai đó có thể hy vọng. Trong lá Ace này, vạn vật tồn tại hay có thể tồn tại. Nó là hạt giống của Vũ trụ. Khi xuất hiện lá bài này, nó là một món quà, một dấu hiệu cho thấy bạn có thể làm được nhiều điều chỉ với ít ỏi những gì đang có.

Mặt tối của lá bài cho thấy sự phung phí quà tặng hoặc từ chối nhìn nhận giá trị và tiềm năng của nó.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – As Above (Barbara Moore, Gregorz Krisinsky)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – As Above

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply