3 of Swords

Ý nghĩa lá 3 of Swords trong bộ bài Egyptian Tarot

Sự chia tách của Ged và Nut

Ba thanh kiếm tách riêng hai chiếc gậy đo đại diện cho sự chia tách được mang bởi Ptah giữa Nut, bầu trời, và Ged, mặt đất.

Nghĩa xuôi: Tha hóa, vắng mặt, trì hoãn, tách biệt. Phát triển không vững chắc.

Nghĩa ngược: Hoang mang, bối rối. Đánh tan hi vọng, trái tim tan vỡ.

Bộ Bài Egyptian Tarot  – Silvana Alaisa

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Egyptian Tarot

LEAVE A REPLY