Lá 21. Choose Love – Whispers of Love Oracle Cards

21. Choose Love

Ý nghĩa lá 21. Choose Love trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa lá 21. Choose Love trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Chọn Lấy Tình Yêu

Bạn luôn có cơ hội để chọn lựa điều mình nên làm.

Khi bạn chọn lấy tình yêu, những cảm giác tiêu cực sẽ không còn chỗ trong tim. Sự lựa chọn luôn hiện hữu. Việc nói và liên tục lặp lại về một tình huống tiêu cực sẽ không thể giúp ta chữa lành con tim. Ôm lấy tình huống bằng tất cả sự yêu thương. Hãy chọn cách để nhìn ra trách nhiệm của bản thân và tập trung vào chính tình yêu.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply