Wednesday, August 17, 2022
Whispers of Love Oracle Cards

Whispers of Love Oracle Cards

  Lá 1. Listen With Your Heart – Whispers of Love Oracle Cards

  1. Listen With Your Heart Nghe Bằng Chính Trái Tim Bạn quả thực đang nghe những gì được nói với bạn nhưng bạn cần nghe chúng...

  Lá 2. Like Attracts Like – Whispers of Love Oracle Cards

  2. Like Attracts Like Giống Nhau Sẽ Hút Nhau Nếu bạn khao khát thêm nhiều tình yêu vào cuộc sống, bạn cần cho đi nhiều tình...

  Lá 3. Back To What You Love – Whispers of Love Oracle Cards

  3. Back To What You Love Trở Về Với Thứ Bạn Yêu Thương Tình huống hiện tại của bạn đang cho bạn cơ hội đánh giá...

  Lá 4. You Are Limitless – Whispers of Love Oracle Cards

  4. You Are Limitless Bạn Không Có Giới Hạn Hãy nhận ra sự thật này. Bạn có thể làm bất cứ điều gì mà mình chọn...

  Lá 5. Show Simple Acts of Kindness – Whispers of Love Oracle Cards

  5. Show Simple Acts of Kindness Làm Những Việc Nhỏ Để Thể Hiện Sự Tử Tế Một việc làm nhỏ có thể giúp bạn sản sinh...

  Lá 6. Be Willing To Express Love – Whispers of Love Oracle Cards

  6. Be Willing To Express Love Sẵn Lòng Thể Hiện Tình Yêu Khi ta thể hiện tình yêu, ta sẽ nhận lại nhiều tình yêu hơn. Nếu...

  Lá 7. The Only Thing That Is Real Is Love – Whispers of...

  7. The Only Thing That Is Real Is Love Thứ Duy Nhất Thực Thụ Là Tình Yêu Đưa sự chú tâm từ vấn đề quay về...

  Lá 8. Love Who You Are – Whispers of Love Oracle Cards

  8. Love Who You Are Yêu Con Người Thật Của Mình Bạn là một Thần thể và một con người tuyệt vời xứng đáng với những...

  Lá 9. Slow Down – Whispers of Love Oracle Cards

  9. Slow Down Chậm Lại Khi bạn quá phấn khích, bạn có thể đi xa với những gì cần thiết. Hãy bỏ chút thời gian để...

  Lá 10. Treasure Your Loved Ones – Whispers of Love Oracle Cards

  10. Treasure Your Loved Ones Trân Trọng Những Người Mà Bạn Yêu Việc yêu người khác sâu sắc rất quan trọng. Mỗi chúng ta ai cũng có...

  Rao Vặt Tổng Hợp