Lá 16. Love Is All Around You  – Whispers of Love Oracle Cards

Lá 16. Love Is All Around You – Whispers of Love Oracle Cards

16. Love Is All Around You  Tình Yêu Là Tất Cả Mọi Thứ Xung Quanh Bạn Tình yêu luôn hiện…
Lá 14. Ask For Help – Whispers of Love Oracle Cards

Lá 14. Ask For Help – Whispers of Love Oracle Cards

14. Ask For Help Yêu Cầu Giúp Đỡ Bạn thực sự cần được giúp đỡ với việc gì? Hãy sẵn…
Lá 26. New Love – Whispers of Love Oracle Cards

Lá 26. New Love – Whispers of Love Oracle Cards

26. New Love Tình Yêu Mới Hãy nắm bắt tình yêu đang hiện hữu nơi đây. Điều này sẽ giúp…
Lá 37. Act If Your Partner Is Here – Whispers of Love Oracle Cards

Lá 37. Act If Your Partner Is Here – Whispers of Love Oracle Cards

37. Act If Your Partner Is Here Vờ Như Bạn Đời Đang Ở Đây Dù cho bạn có một người…
Lá 28. The Union Of Heart – Whispers of Love Oracle Cards

Lá 28. The Union Of Heart – Whispers of Love Oracle Cards

28. The Union Of Heart Sự Hội Ngộ Của Trái Tim Có một mối liên kết tình yêu vượt ngoài…
Lá 41. Do Something For Someone Else – Whispers of Love Oracle Cards

Lá 41. Do Something For Someone Else – Whispers of Love Oracle Cards

41. Do Something For Someone Else Làm Điều Gì Cho Một Ai Đó Dành sự chú ý của bạn cho…
Lá 9. Slow Down – Whispers of Love Oracle Cards

Lá 9. Slow Down – Whispers of Love Oracle Cards

9. Slow Down Chậm Lại Khi bạn quá phấn khích, bạn có thể đi xa với những gì cần thiết.…
Lá 42. Rest And Relaxation Is Essential – Whispers of Love Oracle Cards

Lá 42. Rest And Relaxation Is Essential – Whispers of Love Oracle Cards

42. Rest And Relaxation Is Essential Nghỉ Ngơi Và Thư Giãn Là Cần Thiết Nghỉ ngơi là nhu cầu căn…
Lá 6. Be Willing To Express Love  – Whispers of Love Oracle Cards

Lá 6. Be Willing To Express Love – Whispers of Love Oracle Cards

6. Be Willing To Express Love Sẵn Lòng Thể Hiện Tình Yêu Khi ta thể hiện tình yêu, ta sẽ…
Lá 35. Speak With The Language Of Love – Whispers of Love Oracle Cards

Lá 35. Speak With The Language Of Love – Whispers of Love Oracle Cards

35. Speak With The Language Of Love Nói Với Tiếng Nói Yêu Thương Những từ ngữ yêu thương có sức…
Lá 40. Be In The Present And Dream Of The Future – Whispers of Love Oracle Cards

Lá 40. Be In The Present And Dream Of The Future – Whispers of Love Oracle Cards

40. Be In The Present And Dream Of The Future Sống Ở Thực Tại Và Mơ Về Tương Lai Khi…
Lá 17. Have Patience – Whispers of Love Oracle Cards

Lá 17. Have Patience – Whispers of Love Oracle Cards

17. Have Patience Có Lòng Kiên Nhẫn Tình yêu là lòng kiên nhẫn và sự tử tế – luôn là thế.…
Lá 30. True Love – Whispers of Love Oracle Cards

Lá 30. True Love – Whispers of Love Oracle Cards

30. True Love Tình Yêu Đích Thực Đây là tình yêu có được chỉ một lần trong đời. Mối quan…
Lá 24. Focus On Love – Whispers of Love Oracle Cards

Lá 24. Focus On Love – Whispers of Love Oracle Cards

24. Focus On Love Tập Trung Vào Tình Yêu Hãy tìm ra những phẩm cách tốt đẹp trong mỗi con…
Lá 47. Physical Touch Is Important – Whispers of Love Oracle Cards

Lá 47. Physical Touch Is Important – Whispers of Love Oracle Cards

47. Physical Touch Is Important Đụng Chạm Về Mặt Thể Xác Là Quan Trọng Đối với một số người trong…
Lá 1. Listen With Your Heart – Whispers of Love Oracle Cards

Lá 1. Listen With Your Heart – Whispers of Love Oracle Cards

1. Listen With Your Heart Nghe Bằng Chính Trái Tim Bạn quả thực đang nghe những gì được nói với…
Lá 44. Get To Know Each Other – Whispers of Love Oracle Cards

Lá 44. Get To Know Each Other – Whispers of Love Oracle Cards

44. Get To Know Each Other Làm Quen Với Nhau Học cách chạm được nhu cầu tình yêu của người…
Lá 36. Turn On Your Heart Light – Whispers of Love Oracle Cards

Lá 36. Turn On Your Heart Light – Whispers of Love Oracle Cards

36. Turn On Your Heart Light  Thắp Sáng Ngọn Đèn Trái Tim Hãy cho phép bản thân được phản chiếu…