30. True Love

Ý nghĩa lá 30. True Love trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa lá 30. True Love trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Tình Yêu Đích Thực

Đây là tình yêu có được chỉ một lần trong đời.

Mối quan hệ này là một phần kế hoạch cuộc đời chính bạn. Tình yêu vô điều kiện lúc nào cũng dễ nói hơn làm. Hãy nhớ về những mặt yêu thương của mối quan hệ này. Nếu đây đúng thực là mối quan hệ tri kỉ tâm giao, sự liên kết sẽ là 50/50 và gần như cân bằng hoàn hảo.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

LEAVE A REPLY