10 of Chalices

Ý nghĩa lá 10 of Chalices trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Đây là lá bài về sự hoàn thiện cũng như báo trước một chu kỳ mới. Sự quyến luyến về tình cảm đã bắt đầu và nảy nở thành cam kết sâu đậm hơn. Cặp đôi này đang tổ chức kỷ niệm, khởi đầu giai đoạn mới trong mối quan hệ của họ dựa trên sự viên mãn trong tim họ.

Nghĩa xuôi: Cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Nghĩa ngược: Bày ra khuôn mặt giả dối về hạnh phúc gia đình trước thế giới.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY