Lá 8. The Stag – Wildwood Tarot

Lá 8. The Stag – Wildwood Tarot

8 – The Stag Tương ứng với lá bài VIII – Justice Vị trí trên The Wheel The Stag chia…
Lá Queen of Vessels – Wildwood Tarot

Lá Queen of Vessels – Wildwood Tarot

Queen of Vessels Cá hồi Tương ứng lá Queen of Cups trong RWS Vị trí trên The Wheel Điểm Thu…
Lá 13. The Journey – Wildwood Tarot

Lá 13. The Journey – Wildwood Tarot

13 – The Journey Tương ứng là XIII – Death trong RWS Vị trí trên The Wheel The Journey được…
Lá 14. Balance – Wildwood Tarot

Lá 14. Balance – Wildwood Tarot

14 – Balance Tương ứng lá XIV – Temperance trong RWS Vị trí trên The Wheel The Balance được đặt…
Lá 19. The Sun of Life – Wildwood Tarot

Lá 19. The Sun of Life – Wildwood Tarot

19 – The Sun of Life Tương ứng lá XIX – The Sun trong RWS Vị trí trên The Wheel…
Lá 3. The Green Woman – Wildwood Tarot

Lá 3. The Green Woman – Wildwood Tarot

3 – The Green Woman Tương ứng lá III – The Empress trong RWS Vị trí trên The Wheel  The…
Lá Five of Arrows – Wildwood Tarot

Lá Five of Arrows – Wildwood Tarot

Five of Arrows Sự nản lòng Tương ứng lá Five of Swords trong RWS Mô tả Một chú dê với…
Lá Nine of Vessels – Wildwood Tarot

Lá Nine of Vessels – Wildwood Tarot

Nine of Vessels Lòng khoan dung Tương ứng lá Nine of Cups trong RWS Mô tả Hình tượng một người…
Lá Three of Vessels – Wildwood Tarot

Lá Three of Vessels – Wildwood Tarot

Three of Vessels Niềm hứng khởi Tương ứng lá Three of Cups trong RWS Mô tả Ba con sếu trắng…
Lá Two of Vessels – Wildwood Tarot

Lá Two of Vessels – Wildwood Tarot

Two of Vessels Sức hấp dẫn Tương ứng với lá Two of Cups trong RWS Mô tả Hai hình thể…
Lá King of Arrows – Wildwood Tarot

Lá King of Arrows – Wildwood Tarot

King of Arrows Chim bói cá Tương ứng lá King of Swords trong RWS Vị trí trên The Wheel Khởi…
Lá Six of Stones – Wildwood Tarot

Lá Six of Stones – Wildwood Tarot

Six of Stones Lạm dụng Tương ứng lá Six of Pentacles trong RWS Mô tả Hai hình tượng rối trí…
Lá Eight of Stones – Wildwood Tarot

Lá Eight of Stones – Wildwood Tarot

Eight of Stones Kỹ năng Tương ứng lá Eight of Pentacles trong RWS Mô tả Một người đàn ông cuốn…
Lá Two of Arrows – Wildwood Tarot

Lá Two of Arrows – Wildwood Tarot

Two of Arrows Sự bất công Tương ứng lá Two of Swords trong RWS Mô tả Một cô gái vô…
Lá King of Vessels – Wildwood Tarot

Lá King of Vessels – Wildwood Tarot

King of Vessels Chim diệc Tương ứng lá King of Cups trong RWS Vị trí trên The Wheel Khởi hành…
Lá Nine of Stones – Wildwood Tarot

Lá Nine of Stones – Wildwood Tarot

Nine of Stones Truyền thống Tương ứng với lá Nine of Pentacles trong RWS Mô tả Ở phía trước vòng…
Lá Ten of Stones – Wildwood Tarot

Lá Ten of Stones – Wildwood Tarot

Ten of Stones Tổ ấm Tương ứng lá Ten of Pentacles trong RWS Mô tả Một mái vòm lớn được…
Lá King of Bows – Wildwood Tarot

Lá King of Bows – Wildwood Tarot

King of Bows  Rắn lục Tương ứng lá King of Wands trong RWS Vị trí trên The Wheel Di chuyển…