Lá 6. The Forest Lovers – Wildwood Tarot

Lá 6. The Forest Lovers – Wildwood Tarot

6 – The Forest Lovers Tương ứng lá VI – Lovers trong RWS Vị trí trên The Wheel The Forest…
Lá Knight of Vessels – Wildwood Tarot

Lá Knight of Vessels – Wildwood Tarot

Knight of Vessels Con lươn Tương ứng lá Knight of Cups trong RWS Vị trí trên The Wheel Xuyên qua…
Lá Six of Vessels – Wildwood Tarot

Lá Six of Vessels – Wildwood Tarot

Six of Vessels Sum họp Tương ứng lá Six of Cups trong RWS Mô tả Gò đất xanh được bao…
Lá Page of Arrows – Wildwood Tarot

Lá Page of Arrows – Wildwood Tarot

Page of Arrows Chim hồng tước Tương ứng lá Page of Swords trong RWS Vị trí trên The Wheel Khởi…
Lá Eight of Arrows – Wildwood Tarot

Lá Eight of Arrows – Wildwood Tarot

Eight of Arrows Sự vật lộn Tương ứng với lá Eight of Swords trong RWS Mô tả Một người cô…
Lá Queen of Arrows – Wildwood Tarot

Lá Queen of Arrows – Wildwood Tarot

Queen of Arrows Thiên nga Tương ứng lá Queen of Swords trong RWS Vị trí trên The Wheel Điểm Xuân…
Lá Five of Vessels – Wildwood Tarot

Lá Five of Vessels – Wildwood Tarot

Five of Vessels Ngây ngất Tương ứng lá Five of Cups trong RWS Mô tả Hình tượng người phụ nữ…
Lá Ten of Arrows – Wildwood Tarot

Lá Ten of Arrows – Wildwood Tarot

Ten of Arrows Sự hướng dẫn Tương ứng lá Ten of Swords trong RWS Mô tả Một người đàn ông…
Lá Three of Stones – Wildwood Tarot

Lá Three of Stones – Wildwood Tarot

Three of Stones Sáng tạo Tương ứng lá Three of Pentacles trong RWS Mô tả Một kiến trúc đá khổng…
Lá 17. The Pole Star – Wildwood Tarot

Lá 17. The Pole Star – Wildwood Tarot

17 – The Pole Star Tương ứng lá XVII – The Star trong RWS Vị trí trên The Wheel The…
Lá Nine of Bows – Wildwood Tarot

Lá Nine of Bows – Wildwood Tarot

Nine of Bows Sự kính trọng Tương ứng với lá Nine of Wands trong RWS Mô tả Có một Người…
Lá 8. The Stag – Wildwood Tarot

Lá 8. The Stag – Wildwood Tarot

8 – The Stag Tương ứng với lá bài VIII – Justice Vị trí trên The Wheel The Stag chia…
Lá Queen of Vessels – Wildwood Tarot

Lá Queen of Vessels – Wildwood Tarot

Queen of Vessels Cá hồi Tương ứng lá Queen of Cups trong RWS Vị trí trên The Wheel Điểm Thu…
Lá 13. The Journey – Wildwood Tarot

Lá 13. The Journey – Wildwood Tarot

13 – The Journey Tương ứng là XIII – Death trong RWS Vị trí trên The Wheel The Journey được…
Lá 14. Balance – Wildwood Tarot

Lá 14. Balance – Wildwood Tarot

14 – Balance Tương ứng lá XIV – Temperance trong RWS Vị trí trên The Wheel The Balance được đặt…
Lá 19. The Sun of Life – Wildwood Tarot

Lá 19. The Sun of Life – Wildwood Tarot

19 – The Sun of Life Tương ứng lá XIX – The Sun trong RWS Vị trí trên The Wheel…
Lá 3. The Green Woman – Wildwood Tarot

Lá 3. The Green Woman – Wildwood Tarot

3 – The Green Woman Tương ứng lá III – The Empress trong RWS Vị trí trên The Wheel  The…
Lá Five of Arrows – Wildwood Tarot

Lá Five of Arrows – Wildwood Tarot

Five of Arrows Sự nản lòng Tương ứng lá Five of Swords trong RWS Mô tả Một chú dê với…