Monday, August 8, 2022
Wildwood Tarot

Wildwood Tarot

  Wildwood Tarot – Sách Hướng Dẫn

  Bộ bài Wildwood Tarot lấy cảm hứng từ hệ thống niềm tin và thần thoại thời tiền Celtic cổ và trí tuệ Shaman giáo...

  Lá Ace of Bows – Wildwood Tarot

  Ace of Bows Tia sáng của sự sống Tương ứng lá Ace of Wands trong RWS Mô tả Nổi bật trên nền sáng mờ ảo của lá và...

  Lá Two of Bows – Wildwood Tarot

  Two of Bows Quyết định Tương ứng lá Two of Wands trong RWS Mô tả Một người đang đứng trên đỉnh một ngọn đồi, vào giữa đêm, trên...

  Lá Three of Bows – Wildwood Tarot

  Three of Bows Sự viên mãn Tương ứng lá Three of Wands trong RWS Mô tả Một người trong chiếc áo choàng đang đứng giữa điểm giao của...

  Lá Four of Bows – Wildwood Tarot

  Four of Bows Sự ca tụng Tương ứng lá Four of Wands trong RWS Mô tả 4 cánh cung dài đã được hoàn thiện nhưng chưa được căng...

  Lá Five of Bows – Wildwood Tarot

  Five of Bows Tạo năng lượng Tương ứng lá Five of Wands trong RWS Mô tả 4 cánh cung cong chưa được căng dây nằm trên đất, như...

  Lá Six of Bows – Wildwood Tarot

  Six of Bows Sự dồi dào Tương ứng lá Six of Wands trong RWS Mô tả Ở trung tâm của khu rừng là một ngọn lửa hình sao...
  Lá Seven of Bows - Wildwood Tarot

  Lá Seven of Bows – Wildwood Tarot

  Seven of Bows Sự minh bạch Tương ứng lá Seven of Wands trong RWS Mô tả Có một cánh cung hỏng, gãy và vỡ vụn trên mặt đất....

  Lá Eight of Bows – Wildwood Tarot

  Eight of Bows Lửa sưởi Tương ứng lá Eight of Wands trong RWS Mô tả Trên rìa của một trại rừng mùa đông thưa thớt, ngọn lửa ấm...

  Lá Nine of Bows – Wildwood Tarot

  Nine of Bows Sự kính trọng Tương ứng với lá Nine of Wands trong RWS Mô tả Có một Người Rừng đáng sợ và hoang dã trong khu...

  Rao Vặt Tổng Hợp