Lá The Emperor – Wild Unknown Tarot

The Emperor

Sự bảo vệ,  ổn định, người cha

Wild Unknown 4

Emperor là một người cha. Ông ta là người đồng hành hoàn hảo của empress. Ông đại diện cho phần bảo vệ, quyết đoán, và thực sự kiên định trong con người bạn. Ông mang đến sự trong trẻo trong trí óc, và điều này sẽ dẫn đến những hành động hoặc quyết định. Đôi khi lá bài này theo nghĩa đen và ám chỉ đến một mối quan hệ phụ tử trong cuộc đời bạn. Mặt khác nó cũng ám chỉ đến sự tái kết nối với một phần con người bạn – đứng vững vàng và cao sừng sừng và luôn biết mình cần phải làm gì. Với sự trợ giúp từ mặt trời, Emperor có thể nhìn cách xa hàng dặm.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply