Six of Pentacles – Animism Tarot

Six of Pentacles: The Alligator and Plover – Cá sấu và chim óc cao

п6

Cuộc sống là một hành trình cho đi và nhận lại, và vì vậy nên chúng sống chung với nhau trong sựthấu hiểu và êm đẹp. Và chúng đều gặt hái những lợi ích, vì chúng biết cán cân sẽ không bao giờ cân bằng nếu chỉ có một bên làm vậy. 

The Alligator: sự thích nghi, sự kiên nhẫn, sự nhận thức, quyền lực, cơ hội, động lực.

The Plover: Sự đoàn tụ, sự minh bạch, sự bình yên, sự phản chiếu, sự sáng tạo, sự xoay xở.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply