XVI. The Tower

Ý nghĩa lá XVI. The Tower trong bộ Book of Shadows Tarot - As Above

Nghĩa chính: rắc rối phía trước, một sự kiện bất ngờ và không mong đợi, sự tàn phá dường như vô nghĩa.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – As Above (Barbara Moore, Gregorz Krisinsky)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – As Above

LEAVE A REPLY