Lá XVI. The Tower – Book of Shadows Tarot (As Above)

XVI. The Tower

Ý nghĩa lá XVI. The Tower trong bộ Book of Shadows Tarot - As Above

Nghĩa chính: rắc rối phía trước, một sự kiện bất ngờ và không mong đợi, sự tàn phá dường như vô nghĩa.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – As Above (Barbara Moore, Gregorz Krisinsky)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – As Above

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply