Lá XI. Justice – Tarot of Trees

XI. Justice

jusice_lg

Justice là sự cân bằng của những đĩa cân. Đĩa cân đựng một cây mùa hè sum sê lá và cùng cái cây đó vào mùa đông. Trong tự nhiên, mọi thứ đều được cân bằng bởi sự chuyển mùa.

Ý nghĩa:

Justice nói về việc đạt được những quyết định bằng cách sử dụng tư duy logic, lý luận và bằng chứng. Nó bao gồm sức nặng mọi mặt của vấn đề, cân bằng các yếu tố, quyết định những hành động đúng đắn, và đưa ra quyết định của bạn với thông tin đầy đủ và nhận thức được những lựa chọn của bạn. Justice đại diện cho khoảng thời gian mà bạn cần đến sự hợp lý và logic để đạt được kết quả thành công. Nó cũng đại diện cho khoảng thời gian mà bạn cần thỏa hiệp và đạt được sự đồng thuận hoặc cân bằng hoặc đồng điệu. Justice đại diện cho những tập hợp đa dạng của luật lệ. Nó cũng đại diện cho luật liên quan đến con người: luật sư, thẩm phán, tòa án, cầm quyền, và việc tiến hành tố tụng. Nó cũng đại diện cho thần linh và luật nhân quả: làm thế nào mà mọi thứ lại có mối quan hệ nhân quả và hiểu về vai trò của nghiệp chướng. Giống như bất cứ một quá trình tố tụng nào, Justice yêu cầu tính khách quan, vô cảm, trách nhiệm, trí tuệ, tính hệ trọng hoặc sự lãnh đạm.

Sách Tarot of Trees – Dana Driscoll

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Trees

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply