VIII – Justice

Justice

Vị thẩm phán vĩ đại giữ cân bằng hai thanh kiếm khi kiểm soát thành phố. Hành động này mặc dù trông qua có vẻ khá là công bằng, nhưng sự sụp đổ vẫn thường xảy ra từ những mối ghép của một xã hội công bằng lý tưởng.

Nghĩa xuôi: Sự cân bằng. Cá tính mạnh. Công bằng.

Nghĩa ngược: Lạm dụng. Theo bè phái. Thiên vị.

Sách Deviant Moon Tarot – Patrick Valenza

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Deviant Moon Tarot

LEAVE A REPLY