Lá V. The Hierophant – Sun and Moon Tarot

Lá V. The Hierophant – Sun and Moon Tarot

5 - The Hierophant

Liên kết với Taurus (Kim Ngưu). Gắn liền với sự học hỏi và chỉ dạy. Đại diện cho các tín ngưỡng và kiến thức cần thiết để vận hành xã hội. Cũng đại diện cho giáo dục và những bài học tâm linh. Âm thanh và âm nhạc. The Hierophant cung cấp sự chỉ dạy, thông tin và nguồn cảm hứng. Cây đũa thần kết tròn của ông thể hiện ba thuộc tính: người đàn ông (trí tuệ), người phụ nữ (trực giác) và đứa trẻ (nhận thức). Taurus ban sự sống vào những trải nghiệm nội tâm và ngoại tại, và như một dấu hiệu của trái đất, khiến mọi thứ rõ ràng và tương thích. Hoa sen với năm chiếc lá cho thấy nhận thức rộng mở. Ký tự Hebrew Vav là biểu tượng của một mắt xích, và tượng trưng cho sự kết nối.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply