Three of Wands

Lá Three of Wands - Paulina Tarot

Quý ông oai vệ này đứng thăng bằng trên một quả cầu đá khi anh ta đang xem xét những chân trời mới. Hai người bạn đồng hành của anh đang chờ đợi tín hiệu để sẵn sàng lao mình vào sự mạo hiểm mới.

Nghĩa xuôi: Khám phá cái chưa biết, cuộc phiêu lưu mới, mở rộng chân trời, cung cấp phương hướng, tầm nhìn xa, trách nhiệm.

Nghĩa ngược: Những nỗ lực lãng phí, thiếu sự hợp tác, trở ngại, kiêu ngạo, tự tin quá mức.

Sách Paulina Tarot – Paulina Cassidy

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Paulina Tarot

LEAVE A REPLY