Lá The Hanged Man – Wild Unknown Tarot

The Hanged Man

Hi sinh, buông bỏ

Wild Unknown 12

Rất nhiều người nói đến việc “buông bỏ”. Nhưng thực sự nó có nghĩa là gì? Làm thế nào để bạn giành được nó? Hanged Man biết mọi câu trả lời, ông ta là bậc thầy của sự không ràng buộc. Lá bài này còn ám chỉ đến sự hi sinh, tình cảnh khó khăn hay đau khổ xuất hiện trong đời bạn. Dù trong thâm tâm bạn muốn chối bỏ và vật lộn với nó, hãy giống như hanged man. Tìm kiếm sự tĩnh tại, mở to mắt và sử dụng quan điểm mới để học hỏi điều gì đó. Mặt khác bạn đang mắc kẹt ở đây.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply